Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong 15-07-1950
Lên trên
Vấn đề - Sự kiện
Góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Lực lượng Lao động tiền tạm xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh phía nam giai đoạn 1076-1980

Đăng lúc: 07-11-2017 11:12:44 AM - Đã xem: 4202

Thực hiện vai trò “nhân chứng lịch sử’’ của Hội, Ban Thường vụ Tỉnh Hội và các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Hội Cựu TNXP các tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở cả trong và ngoài tỉnh để thu thập tài liệu có giá trị pháp lý, lịch sử; phân tích tổng hợp, tổ chức Hội thảo, lập báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét xác nhận phiên hiệu các đơn vị TNXP (tập trung) thời kỳ 1976- 1980 của tỉnh Thái Bình:

Trước khi có Chỉ thị số 460/ TTg ngày 23/9/1978 của Thủ tường Chính phủ về viêc tổ chức lực lượng TNXP xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh, Thành phố phía Nam; xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành 53 Quyết định, trong đó có 16 Quyết định (năm 1976), 26 Quyết định (năm 1977), 10 Quyết định (năm 1978) và 01 Quyết định (năm1979) Về việc cử lao động đi tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới giai đoạn 1976- 1980 ở các tỉnh phía Nam.

Tỉnh Thái Bình đã huy động 22.239 người tham gia các đơn vị lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam: Kiên Giang có 4.194 lao động, Sông Bé có 4.224 lao động, Thuận Hải có 106 lao động, Đắk Lắk có 8.800 lao động và các tỉnh Tây Nguyên khác có 4.416 lao động; số lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh có 299 người (theo tài liệu lưu trữ tại- Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội Vụ tỉnh Thái Bình)

Cũng trong thời gian đó, sau hai tháng có Chỉ thí số 460, xét đề nghi của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 03 tháng 11 năm 1978, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 1099 QĐ - UBND v/v ‘‘thành lập tổ chức và phân công cán bộ lãnh đạo Đoàn TNXP của tỉnh” ở miền quê mới Kiên Giang, lực lượng lao động trẻ - tiền trạm xây dựng kinh tế mới của quê lúa Thái Bình - đã được phát huy xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP Việt Nam trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần: “Tổ quốc đẹp giầu, đâu cũng là quê hương’’, ‘‘Xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng kinh tế mới giữ vững anh ninh, quốc phòng, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc” ...

 

  Ngày 25/5/2015, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 1034/QĐ - UBND công nhận phiên hiệu “Tổng đội TNXP Tiền trạm III Kiên Giang”, có khoảng 3.000 đội viên, hiện đang là hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình.

Ngày 26/7/2013, UBND tỉnh Thái Bình đã xây dựng Đề án số 02/ĐA - UBND về việc giải quyết chế độ cho lực lượng lao động của tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ tiền trạm xây dựng các vùng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976 - 1980. Được Chính phủ đồng ý triển khai thực hiện Đề án này, đến nay tỉnh Thái Bình đã giải quyết chế độ một lần (2 triệu 5.00 ngàn đồng) cho hơn 14 ngàn người (trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 460/ TTg, ngày 23/9/1978 của Thủ tường Chính phủ về viêc tổ chức lực lượng TNXP xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh, thành phố phía Nam).

Những năm vừa qua, thực hiện công văn số 199/TNXP v/v tham gia Hội Cựu TNXP, ngày 26/12/2007 của Ban chỉ huy lực lượng TNXP - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình cũng đã xem xét kết nạp, công nhận trên 12 ngàn (lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới) là Hội viên Hội Cựu TNXP. Số Hội viên này, hiện đang chiếm 50% Hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh.

Lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam, làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam Tổ quốc, cũng đã đang được xem xét giải quyết theo Quyết định số 62 - QĐ TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…

Tại Đắk Lắk: sau khi nhận được Công văn của Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình, đơn kiến nghị của các lao động tiền trạm..., UBND tỉnh sau nhiều lần trao đổi và đến ngày 30 tháng 8 năm 2017, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã có công văn xác nhận tính chất công việc, hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng lao động tiền trạm và đề nghị UBND tỉnh Thái Bình căn cứ Thông tư 18/2014/TT- BNV của Bộ Nội vụ quy định xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu ra Quyết định xác nhận phiên hiệu các đơn vị TNXP cho lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới ở tỉnh Đắk Lăk thời kỳ 1976 -1980.

Tại Bình Dương, Bình Phước (2 tỉnh thuộc Sông Bé cũ) và lực lượng lao động ở Tây Nguyên vẫn chưa thu thập được thêm thông tin, tài liệu lưu trữ ngoài các Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình điều động lực lượng lao động tiền trạm đi xây dựng kinh tế mới và một văn bản xác nhận của đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó ban Chỉ đạo xây dựng kinh tế mới ở tỉnh Sông Bé thời kỳ 1997-2000, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Như vậy lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới của tỉnh Thái bình làm nhiệm vụ ở các tỉnh phía Nam (1976 - 1980) còn Bình Dương, Bình phước và các tỉnh Tây Nguyên (trừ Đắk Lắk) chưa có văn bản xác nhận phiên hiệu do trong hồ sơ thu thập được không có văn bản nào của cấp có thẩm quyền về việc “thành lập” hoặc” công nhận” là đơn vị TNXP, tên các đơn vị không có cụm từ “TNXP”. Vì vậy việc xác nhận phiên hiệu TNXP cho lực lượng này theo Thông tư 18/2014/TT- BNV của Bộ Nội vụ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Có phải chăng cấp có thẩm quyền nên quy định rõ ràng là: “Quy định xác nhận phiên hiệu TNXP cho các đơn vị và lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới giai đoạn 1976 - 1980 ở các tỉnh, thành phố phía Nam”.

Để góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vong, của lực lượng lao động tiền tram xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh phía nam 1976 - 1980, chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền căn cứ:

-  Chỉ thị số 460/ TTg, ngày 23/9/1978 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 18/2014/TT- BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ; công văn số 123/HCTNXPVN ngày 11 tháng 04 năm 2016 của Trung ương Hội Cựu Thanh niên phong Việt Nam quy định trình tự, thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP theo Thông tư 18/2014/TT- BNV”;

- Xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, sự cống hiến hy sinh, chế độ công tác và việc giải quyết chế độ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới thời kỳ 1976 -1980;

Xem xét, công nhận phiên hiệu TNXP cho các đơn vị và lực lượng lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới giai đoạn 1976 - 1980 của các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thái Bình làm nhiệm vụ ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trên đây là ý kiến cá nhân, mong nhận được sự trao đổi của các cấp hội và đồng đội.

Thái Bình, tháng 10/2017

ĐẶNG VĂN BỘ 

                                                  

 

 

 

Địa chỉ bán bếp từ âm chính hãng Mẫu bếp từ munchen nhập khẩu chính hãng